ipad-businessEl professional modern ha d’estar sempre connectat, i organitzar la seva feina per tal de ser el més eficient possible. La introducció d’un iPad com una eina de treball més, al costat de l’ordinador i el mòbil, pot facilitar aquesta tasca.

Amb un iPad podem consultar el correu electrònic, fer recerques i navegar per Internet, realitzar videoconferències, gestionar projectes, crear i gestionar documents de text, taules de càlcul i presentacions, emmagatzemar i consultar arxius, PDFs o llibres, gestionar xarxes socials, portar els números de l’empresa…

Hi ha tantes possibilitats com aplicacions podem trobar a l’App Store i el que avui és una limitació o mancança, demà pot ser fàcilment oblidat gràcies a una aplicació que s’adapti o ofereixi el que nosaltres necessitem.

Objectius

– Treure el màxim partit del dispositiu donant-li un ús professional.
– Incorporar l’iPad com una eina de treball i comunicació més, al costat de l’ordinador i el telèfon mòbil.
– Aprendre a configurar correctament el dispositiu, conèixer bé les seves característiques i prestacions.
– Aprendre a sincronitzar la nostra informació (documents, fotografies, contactes…) entre diferents dispositius (iPad, ordinador i mòbil).
– Descobrir les principals aplicacions per a la comunicació, informació i entreteniment.

Continguts

Els continguts d’aquest curs s’adapten a les necessitats concretes del client, incloent un estudi previ de les apps més adients a la seva activitat professional.

Contacta amb mi per obtenir més informació sobre aquest curs.