[:es]Meerkat: el vídeo en directo llega a Twitter[:ca]Meerkat: el vídeo en directe arriba a Twitter[:]

[:es]MeerkatEs “the next big thing”, la app de la que todo el mundo habla. Y no tiene ni un mes de vida. Se trata de Meerkat, una aplicación que permite transmitir vídeo en directo a Twitter a través de nuestro teléfono móvil.

Aplicaciones para hacer streaming en vídeo desde el móvil ya existían (por ejemplo, Bambuser), pero Meerkat tiene el mérito de haberlo hecho muy fácil: descargas la aplicación, haces login con tu cuenta de Twitter, haces clic en stream y ¡bang!, ya estás en directo. En total, no tardas ni un minuto.

En cuánto empiezas la transmisión, la app publica un tweet en tu cuenta de Twitter ofreciendo a tus seguidores el enlace para seguir el directo. Como espectador, si tienes la app instalada, puedes ver quien más está siguiendo la transmisión, decir si te gusta lo que estás viendo, retwitear la transmisión a tus seguidores y participar en la conversación enviando mensajes a través de un chat.

Meerkat es una de aquellas (raras) apps que levantan muchísima expectación al aparecer, pero que tendrán que demostrar su fortaleza en un mercado tan competitivo cómo es el de las apps. Todavía con más motivo cuando el mismo Twitter está a punto de sacar un producto que hace exactamente lo mismo, denominado Periscope. Aún así, su potencial para el periodista móvil es innegable: adiós a las fotos vía Twitter desde el lugar de los hechos; hola al vídeo en directo en Twitter. Y que nuestra tarifa de datos lo aguante todo…[:ca]MeerkatÉs “the next big thing”, l’app de la que tothom parla. I no té ni un mes de vida. Es tracta de Meerkat, una aplicació que permet transmetre vídeo en directe a Twitter a través del nostre telèfon mòbil.

D’aplicacions per a fer streaming en vídeo des del mòbil ja existien (per exemple, Bambuser), però Meerkat té el mèrit d’haver-ho fet molt fàcil: descarregues l’app, fas login amb el teu compte de Twitter, fas clic a stream i bang!, ja estàs en directe. En total, no trigues ni un minut.

En quant comences la transmissió, l’app publica una piulada al teu compte de Twitter oferint als teus seguidors l’enllaç des del qual seguir el directe. Com a espectador, si tens l’app instal·lada, pots veure qui més està seguint la transmissió, dir si t’agrada el que estàs veient, repiular la transmissió als teus seguidors i participar en la conversa enviant missatges a través d’un xat.

Meerkat és una d’aquelles (rares) apps que aixequen moltíssima expectació en aparèixer, però que hauran de demostrar la seva fortalesa en un mercat tan competitiu com és el de les apps. Encara amb més motiu quan el mateix Twitter està a punt de llençar un producte que fa exactament el mateix, anomenat Periscope.

Tot i així, el seu potencial per al periodista mòbil és innegable: adéu a les fotos via Twitter des del lloc dels fets; hola al vídeo en directe a Twitter. I que la nostra tarifa de dades ho aguanti tot…[:]

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.